Vi designar möjligheter

Vi lever i en tid där allt fler processer och funktioner blir osynliga för vårt öga. Vi omges av system som verkar i det dolda för att hjälpa, skydda, vägleda och skapa värden åt oss.

I denna värld är vi på Gycom en drivande kraft. Med vår kunskap och kreativitet inom energiautomation möjliggör vi kontroll, förenkling och förbättring av våra liv. Vi lyssnar noga för att förstå utmaningen och lyfter blicken bortom dagens lösningar för att designa nya möjligheter till framgång.

På Gycom är vi nyfikna på förutsättningarna, eftersom de är utgångspunkten för lösningarna. Vi tycker om problemen, eftersom de skapar rymd för möjligheterna. Och vi tar oss an utmaningarna, eftersom de leder vägen till resultaten.

Vi ser långsiktigt, vi ser nya vägar och vi ser målet. Vi är Gycom.

En djup förståelse för din utmaning är grunden i allt vi gör.

Med expertis inom automation och energidesign skapar vi perfekt anpassade lösningar och bygger relationer som alstrar värde bortom det förväntade.

Rätt teknik för din utmaning

Den tekniska lösningen kräver rätt produkter i rätt kvalitet, men också rätt applicering på rätt sorts problem. Vi skapar alltid det mest kostnadseffektiva
svaret på din utmaning.

Rätt partner för dina behov

I en alltmer automatiserad värld där gränserna för vad som är möjligt ständigt förflyttas är vi en trygg partner som finns där med lösningar och support när du behöver dem.

Rätt automation för din värld

För att designa rätt lösning för dig ser vi till att förstå varje aspekt av din situation. Genom lyhördhet och nytänkande skapar vi nya möjligheter för din verksamhet.