Med automatiserat brandskydd kan Kuusakoski stanna i Gävle hamn

Efter en allvarlig brand på Kuusakoskis anläggning i Gävle hamn fick Incendium uppdraget att eliminera risken för framtida katastrofer. Projektledare David Kristenson berättar om ett innovativt samarbete där Gycoms flexibilitet och höga kompetens bidrog till ett av marknadens mest avancerade brandskydd.

Metallåtervinningsföretaget Kuusakoski hade drabbats av en rad mindre bränder på sin anläggning i Gävle hamn. 2016 utbröt till slut en stor brand som var på väg att spridas till närliggande bränslecisterner. Den gången kunde en katastrof undvikas tack vare gynnsamma vindar, men nu ställde hamnen ett ultimatum: Ta fullt ansvar för brandsäkerheten och installera ett pålitligt brandsläckningssystem, annars får ni flytta från hamnen.

En flytt var inget attraktivt alternativ för Kuusakoski eftersom de var mycket nöjda med logistiken och säkerheten i Gävle hamn. Kungälvsbaserade Incendium, som har levererat brandsläckningsystem till industrier över hela världen, fick därför uppdraget att ta fram ett brandskydd som skulle kunna släcka bränder direkt och förhindra spridning till brandfarliga industrier i närområdet. Enligt David Kristenson var detta ett komplext uppdrag som skulle kräva en innovativ lösning med specialistkompetens från flera företag. Och ett snabbt agerande.

– Kuusakoskis verksamhet med skrymmande metallavfall i ett område med brandfarliga industrier ställer rigorösa säkerhetskrav, vilket innebar att vi behövde utföra noggranna analyser för att kunna ta fram ett system som garanterat skulle lösa uppgiften. Dessutom var kunden angelägen om att komma i gång så fort som möjligt eftersom stora värden och höga risker låg på bordet.

Incendium startade sin brandskyddsverksamhet för drygt 11 år sedan och de har samarbetat med Gycom under hela sin framgångsrika resa. Därför gick det snabbt för David att tillsätta en projektgrupp med rätt kompetens.

– Vi satsar på etablerade samarbeten med specialistföretag som vi vet har produktkunskapen och teknikförståelsen som krävs för att kunna spela en kreativ roll i ett sådant här komplicerat uppdrag. Gycom har alltid varit en viktig samarbetspartner och är ofta med på idéstadiet för att utveckla och implementera kundanpassade lösningar.

Lösningen på Kuusakoskis dilemma blev en adaption av Therminus – ett automatiskt brandsläckningssystem som utvecklades 2016 av Incendium och Termisk systemteknik. Systemet är helautomatiserat och kännetecknas av mycket hög precision som höjer säkerheten och minskar kapacitetskraven. Därför är det installerat på stora industrier såsom avfallsanläggningar, biobränslelager och flygplanshangarer, både inomhus och utomhus.

– Systemet består av brandvattenkanoner, pumpar och vattencontainers, samt IR-kameror från Termisk systemteknik. Operatören får direkt ett larm vid en temperaturförändring och kan välja att stänga av systemet, annars startar brandsläckningen automatiskt med mycket hög precision i riskområdet. Dessutom lägger systemet ut en dimma som förhindrar att elden sprider sig.

Skulle en brand uppstå räcker vattnet i tanken 15 minuter, vilket är den tid det tar att fylla ledningarna med vatten som pumpas upp från havet. Det finns alltså ingen risk att vattnet tar slut och vid en större brand kan brandkåren utnyttja systemet för en manuell insats.

– Vattenkanonerna kan styras med en joystick om branden sprids till en ”blind spot”. Därmed behöver brandkåren initialt inte använda sina egna slangar.

Gycoms roll har varit att ta fram den elektriska styrautomationen för det mekaniska brandsläckningssystemet. Till skillnad mot många större företag arbetar Gycom projektbaserat med en tekniker som tar personligt ansvar för alla moment. Bo Lingonblad på Gycom har själv gjort alla beräkningar av dimensioner och gränsvärden, för att sedan designa, PLC-programmera och testa styrskåpet.

– Bosse har varit med genom hela processen. Det är en stor fördel att ha en kontaktperson och slippa mellanhänder. I synnerhet i ett så här pass dynamiskt projekt som har utvecklats kontinuerligt efter kundens önskemål och ändrade förutsättningar. Ett problem löses ofta med ett mejl eller ett telefonsamtal.

Nu har Kuusakoski ett automatiserat och tillförlitligt brandskydd så att de kan stanna kvar i Gävle hamn. Dessutom kan de frigöra resurser eftersom det högpresterande systemet eliminerar kravet på manuell dygnet-runt-bevakning. David tackar Gycom för ännu ett lyckat samarbete och ser fram emot nya projekt.

– Jag uppskattar Gycoms flexibilitet och tillgänglighet. Den här typen av system kräver kontinuerligt underhåll och när kundens behov förändras vill jag kunna göra de kompletteringar som behövs. Då känns det tryggt att Gycom är ett stabilt företag som vi kan ha en långsiktig relation till. Deras kunskap och stora leverantörsnät innebär att vi lätt kan få tag på de komponenter vi behöver.