Ekodesigndirektivet är ett ramverk från EU, utformat för att gallra bort de sämsta energirelaterade produkterna på marknaden. Syftet med direktivet är att förbättra energieffektivitet och ställa hårdare krav på att mer av den energi som tillförs ska komma till nytta.

Från och med den 1 juli gäller en uppdaterad verkningsgradsstandard för elmotorer och frekvensomriktare. Högre verkningsgrad innebär större vinster för både plånbok och miljö. Genom att byta ut en 75 kW IE2-motor mot en som uppfyller IE3-klass går det till exempel att spara cirka 2 000 kronor årligen, samtidigt som det minskar koldioxidutsläpp med 4,4 ton per år. Räkneexemplet gäller för en enskild motor, men i de flesta anläggningar är antalet motorer betydligt fler.

Genom att byta ut samtliga motorer i sin anläggning går det att göra stora ekonomiska besparingar och en betydande insats för miljön. Att sedan kombinera sina effektiva motorer med frekvensstyrning ökar vinningen ytterligare. 

Vi på Gycom kan de senaste direktiven. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för ditt behov!

Det här gäller för elmotorer och frekvensomriktare, enligt uppdateringar i ekodesigndirektivet:

Från 1 juli 2021  

• Elmotorer med två, fyra, sex eller åtta poler, från 0,75 till 1 000 kW, innefattas nu av verkningsgradsklass IE3. 

• Elmotorer inom spannet 0,12 kW till 0,75 kW ska uppfylla verkningsgradsklass IE2. 

• Möjligheten att ersätta IE3-motorer med IE2-motorer med frekvensomriktardrift tas bort. 

• För användning till elmotorer med effekt från 0,12 till 1 000 kW ska frekvensomriktaren klara verkningsgradsklass IE2 särskilt framtagen för omriktare. 

Från 1 juli 2023

• För ex-klassade motorer med två till åtta poler, 0,12 kW till 1000 kW, gäller verkningsgraden IE2. 

• Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas motsvarande IE2-klass. 

• Den högre verkningsgradsklassen IE4 gäller för två- till sexpoliga motorer, 75 kW till 200 kW.